Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Industritvätt i Göteborg

Göteborgs Tvätt och Textilleasing AB
Org.nr: 556072-8775
Bolaget skall bedriva tvätteriverksamhet samt uthyrning och försäljning av textilier med inriktning mot företag, kommuner och landsting. Bolaget skall även förvalta fast egendom och värde- papper samt idka därmed förenli ...
Parkea AB
Org.nr: 556414-2650
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.