Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Industritvätt i Bromma

ÅH Schakt och Bygg AB
Org.nr: 556097-5376
Bolaget skall bedriva uthyrning och försäljning av entreprenadmaskiner samt tjänster avseende byggentreprenader samt därmed förenlig verksamhet.