Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Industrirengöring i Villands vånga

Vartex Industrirengöring AB
Org.nr: 556850-9094
Bolaget tillhandahåller rengöringstjänster och rengörings- konsultion inom livsmedelsbranschen.