Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Industrirengöring i Uppsala

Atiler AB
Org.nr: 556659-1359
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva skadesanering, industrirengöring och fastighetsservice samt förvaltning av aktier och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Atiler Förvaltning AB
Org.nr: 556933-8147
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva förvaltning av aktier och fastigheter. Skadesanering, industrirengöring och fastighetsservice samt idka därmed förenlig verksamhet.
Infra Bygg AB
Org.nr: 556556-6550
Bolaget ska bedriva fastighets - service & byggverksamhet, golv & väggbeläggningsarbeten, skadeservice, industrirengöring samt idka därmed förenlig verksamhet.
Relita Industri & Skadeservice AB
Org.nr: 556530-9233
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva skadeservice, industrirengöring, fastighetsservice, vacuumsugning och högtrycksspolning. Bedriva utbildning avseende skadeservice, industrirengöring, fastighetsservice, vacuu ...
Thobs Skadesanering AB
Org.nr: 556199-1950
Bolaget skall bedriva sanering, dykeri samt industrirengöring ävensom idka därmed förenlig verksamhet.