Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Industrirengöring i Helsingborg

Helsingborgs Industrirengöring AB
Org.nr: 556636-0631
Bolagets verksamhet är att utföra industrirengöring och sanering samt målning och reparation av industribyggnader och därmed förenlig verksamhet.