Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Industri för övriga transportmedel i Tollarp

Verkstadsaktiebolaget Nami
Org.nr: 556061-8968
Bolaget skall idka industriell verksamhet, huvudsakligen avseende vagnfabrikation samt idka därmed förenlig verksamhet.