Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Industri för övriga transportmedel i Stockholm

Argentario AB
Org.nr: 556885-6651
Cykeltillverkare.
Bestic AB
Org.nr: 556707-2516
Bolaget ska bedriva utveckling, produktion, handel och erbjuda tjänster med hjälpmedel för funktionshindrade samt därmed förenlig verksamhet.
Heavy Duty Motorcycles Sweden AB
Org.nr: 556479-1639
Bolaget skall bedriva handel, utveckling och tillverkning av motorcyklar, reservdelar, tillbehör och därmed förenlig verksamhet varav viss del sker på agent- och distributionsbasis. Bolaget bedriver vidare handel med ver ...
Livelo AB
Org.nr: 556844-3658
Företaget skall bedriva utveckling, produktion och försäljning av cyklar.
TA Associates AB
Org.nr: 556251-4322
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och tillhandahålla styrelseledamöter i bolag inom handel, industri och transport samt köp, försäljning och uthyrning av maskiner, inventarier, transportmedel och annan lös egendom, ...