Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Industri för övriga transportmedel i Reftele

GATE Rehab Development AB
Org.nr: 556564-0041
Bolagets verksamhet skall bestå av marknadsföring, produktutveckling och försäljning av tekniska hjälpmedel bestående av handikapphjälpmedel- handikapputrustningar såsom förflyttnings- och hygienhjälpmedel inom och utom ...