Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Industri för övriga transportmedel i Örebro

Jatab Care AB
Org.nr: 556369-3893
Bolaget skall driva försäljning, tillverkning och utveckling av hjälpmedel för handikappade samt generalistkonsultverksamhet inom styrelsearbete, företagsledning, marknadföring, organisation, konstruktion och produktion, ...