Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Industri för övriga transportmedel i Malmö

Cadessius Software & Choppers AB
Org.nr: 556726-9450
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom data och IT, tillverkning av specialdesignade motorcyklar, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
CombiMobil AB
Org.nr: 556475-7242
Bolaget skall - direkt eller genom dotterbolag eller andra former av ägande - bedriva mekanisk verkstadsrörelse, utveckling och tillverkning av samt handel med produkter och hjälpmedel för vårdsektorn, äga och förvalt ak ...
Radinn New Ventures AB
Org.nr: 559000-6143
Bolaget skall bedriva utveckling och forskning, konsult- verksamhet, produktion, försäljning och uthyrning av produkter och tjänster inom teknikintensiva konsument- och kommersiella produkter, samt bedriva verksamhet ino ...
Small Change HB
Org.nr: 969770-1291
Importera cykelramar, handel med lös egendom inom cykelbranschen.
Trust Care Carloni design AB
Org.nr: 556607-1956
Bolaget skall bedriva verksamhet inom reklam, design och marknadsföring, bedriva renovering av veteranbilar samt idka därmed förenlig verksamhet.