Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Industri för övriga transportmedel i Hedemora

Hedemora Anpassning Produktion AB
Org.nr: 556820-0280
Bolagets verksamhet är att utveckla, producera, sälja och marknadsföra produkter till fordon för funktionshindrade.
Permobil Car Adaptation AB
Org.nr: 556533-7481
Bolaget skall bedriva tillverkning, försäljning, utföra service och utveckling för handikapputrustning av fordon och uthyrning av handikappanpassade fordon samt därmed förenlig verksamhet.