Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Industri för övriga transportmedel i Bromma

REX Holding AB
Org.nr: 556634-3017
Bolaget ska självt eller genom dotterbolag bedriva tillverkning, köp och försäljning av cyklar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Rex Industri AB
Org.nr: 556009-0937
Bolaget skall bedriva tillverkning av cyklar, handel med cykeltillbehör och därmed liknande verksamhet.
Tweeler AB
Org.nr: 556983-4129
Import av cyklar. Tillverkning av cyklar. Handel med cyklar.