Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Industri för övriga transportmedel i Anderstorp

Artur Heijel Plastvaru AB
Org.nr: 556084-7260
Bolaget skall driva tillverkning och försäljning av bil- och cykeltillbehör samt idka därmed förenlig verksamhet.
Etac Supply Center AB
Org.nr: 556208-0902
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av handikapphjälpmedel ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Industriaktiebolaget Hjalmar Johansson
Org.nr: 556245-9296
Bolaget skall driva tillverkning och försäljning av produkter av stålrör, tråd, järn och plåt samt därmed förenlig verksamhet.