Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Implantat i Stockholm

Aletheia AB
Org.nr: 556644-3197
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, ledarskaps- utveckling, utbildning inom sjukvård, tandvård och dentala implantat. Specialisttandvård omfattande samtliga odontologiska specialiteter. Klinisk vård med dentala impl ...
Implantat Centrum Norden AB
Org.nr: 556930-5294
Bolaget ska bedriva tandvård samt oral kirurgi samt därmed förenlig verksamhet.
Ortopedic care Scandinavia AB
Org.nr: 556806-1138
Aktiebolaget ska förvärva, utveckla och sälja instrument. Orthocare skall även bedriva forskning inom medicinska instrument och implantat samt bedriva försäljning till vårdgivare.
Per-Henrik Ågren AB
Org.nr: 556589-9621
Bolaget skall bedriva läkarpraktik, utbildning och kursverksamhet inom främst sjukvård, tillhandahålla ortopediska hjälpmedel och implantat, äga och förvalta värdepapper och aktier, samt därmed förenlig verksamhet.
Stockholms Tandläkareklinik AB
Org.nr: 556932-4147
Tandvårdsverksamhet - tandblekning, tandvård, estetisk tandvård, implantat, kirurgi, akupunktur, kosmetik, vård
Well Medical Scandinavia AB
Org.nr: 559020-6701
Bolaget kommer att bedriva handel i EU med produkter för sjukvården. Detta innefattar medicintekniska produkter och implantat för specialister, tekniska hjälpmedel för privatpersoner och primärvården samt därmed förenlig ...