Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Implantat i Sollentuna

Cemvac System AB
Org.nr: 556222-2413
Bolaget skall forska kring, utveckla och försälja medicintekniska produkter, som implantat, kirurgiska instrument och liknande, samt idka allmän hälso- och sjukvård omfattande även forskning och utbildning, speciellt dia ...