Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Implantat i Sävedalen

Zimmer Sweden AB
Org.nr: 556533-5238
Bolaget skall försälja medicinska produkter, företrädesvis ortopediska implantat och därmed förenlig verksamhet.