Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Implantat i Lund

BONE SUPPORT AB
Org.nr: 556800-9939
Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva forskning och utveckling inom det biomedicinska området samt tillverkning och handel med läkemedel, medicinteknisk utrustning, ortopediska implantat samt därmed förenlig verksamh ...
BONESUPPORT HOLDING AB
Org.nr: 556802-2171
Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva forskning och utveckling inom det biomedicinska området samt tillverkning och handel med läkemedel, medicinteknisk utrustning, ortopediska implantat samt därmed förenlig verksamh ...