Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Implantat i Linköping

Eulogic AB
Org.nr: 556670-9548
Bolaget ska bedriva design, utveckling, marknadsföring och försäljning av tekniska produkter inom företrädesvis sjukvården, såsom exempelvis Euloq (ett implantat framtaget för att fixera handledsfrakturer). Hälso och sju ...
Ionautics AB
Org.nr: 556818-9566
Bolagets verksamhet omfattar utveckling, försäljning och produktion av avancerade material samt processer för ytbehandlings- industrin samt därmed förenlig verksamhet. Lämpliga applikationer för bolagets verksamhet är fr ...
Linköpings Tandtekniska AB
Org.nr: 556850-4400
Bolaget ska bedriva tandteknisk verksamhet. Tandtekniskt laboratorium med tillverkning av tandtekniska produkter, vilka beställs av tandläkare och tandhygienister, samt försäljning av tandvårdsprodukter. Ersättningar som ...