Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Implantat i Ängelholm

ACH Konsult AB
Org.nr: 556567-7233
Bolaget skall bedriva redovisningstjänster, konsultverksamhet inom kemi, bioteknik, läkemedel och medicinsk implantat, handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.