Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Idrottsskador i Malmö

Idrottsmedicinskt Center Malmö AB
Org.nr: 556552-6521
Bolaget skall bedriva sjukgymnastbehandling med speciell inriktning på ortopedisk och idrottsmedicinska skador, förebyggande friskvård inom det fysioterapeutiska området, fysiologiska tester och träningsplanering, utbild ...