Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Idrottsskador i Kristianstad

C4 Friskvård AB
Org.nr: 556822-3381
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva friskvård jämte därmed förenlig verksamhet.
JM Fysiofix AB
Org.nr: 556997-3703
Fysioterapeutisk mottagning med diagnostisering och behandling av bland annat muskuloskeletala besvär, idrottsskador etcetera. Erbjuder bland annat akupunktur som behandlingsform.