Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Idrottsskador i Karlstad

Karlstads Medicinska Träningsinstitut AB
Org.nr: 556216-5455
Bolaget skall bedriva diagnostik och behandling av idrottsskador, rådgivning till idrottsklubbar, sjukgymnastik, gymnastik och friskvård, försäljning av sportskor, tape m m samt därmed förenlig verksamhet.