Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Idrottsskador i Jönköping

LGH Ortopedkonsult AB
Org.nr: 556660-7627
Bolaget skall bedriva medicinsk konsultverksamhet inom idrottsmedicin samt utredningar, behandlingar och utbildningar inom området idrottsskador och friskvård. försäljning av vitaminpreparat, kosttillskott, bandage samt ...