Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hushållsnära tjänster i Skokloster

Terrabus AB
Org.nr: 556730-6534
Bolaget ska bedriva hushållsnära tjänster, aktiehandel för eget bruk, äga och förvalta fast egendom, entreprenad- och konsult- verksamhet inom bygg-, mark- och undervattenstekniska branschen samt därmed förenlig verksamh ...