Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hushållsnära tjänster i Sälen

Sälen Skilodge AB
Org.nr: 556813-6245
Bolaget skall bedriva skogsbruk och hushållsnära tjänster och därmed förenlig verksamhet.
Tangen Sälen AB
Org.nr: 556892-9250
Bolaget skall bedriva skogsvård, personaluthyrning och hushållsnära tjänster samt därmed förenlig verksamhet.