Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hushållsnära tjänster i Överkalix

D-E Skog AB
Org.nr: 556844-5661
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva skogsvård inne- fattande röjning och avverkning samt hushållsnära tjänster såsom byggnation och städning jämte därmed förenlig verksamhet.