Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hushållsnära tjänster i Östhammar

STRÖS AB
Org.nr: 556948-8124
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva stug- och båtuthyrning, hushållsnära tjänster, konsultverksamhet inom kärnkraft samt handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.