Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hushållsnära tjänster i Norrköping

Bråviken Arena AB
Org.nr: 556755-0834
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter, utföra fastighets- skötsel samt bedriva entreprenad inom hushållsnära tjänster och omsorg och därmed förenlig verksamhet.
Challilo AB
Org.nr: 556913-3951
Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik, projektledning samt därmed förenlig verksamhet. Trädgårdsskötsel och med trädgård förenlig verksamhet Hushållsnära tjänster såsom städning, inredning och därmed förenlig ver ...
Ek. för. Växthuset Inspireum
Org.nr: 769624-2986
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att odla tomater och kryddor m.m i växthuset Inspireum och därifrån leverera traktens närproducerade mat och varor via vår e-handel. Servicet ...
EPL STÄD OCH FLYTT AB
Org.nr: 556905-2649
Bolaget ska utföra hushållsnära tjänster, främst lokalvård såsom flytt-, hem-, kontors-, fastighets- och företagsstädning, bedriva yrkesmässig trafik, flytt- och budverksamhet samt uthyrning av lokaler och lägenheter, äg ...
EXISO AB
Org.nr: 556397-2842
Bolaget skall utföra städning, saneringsarbeten och fönsterputsning ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom köpa, sälja och förvalta värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget sk ...
Granstrom Sweden AB
Org.nr: 556962-1419
Internet- och butikshandel med böcker, inredningar, verktyg, husgeråd, kläder. Hushållsnära tjänster, byggtjänster och transporter samt magasinering. Bokörings- och redovisningstjänster.
Johan Wänéus Spel och Tobak AB
Org.nr: 556616-1336
Bolaget skall bedriva tobakshandel och spelombudsverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska utföra städning, fönsterputs och hushållsnära tjänster, fastighetsservice samt därmed förenlig verksamhet.
Måntorp Konsult AB
Org.nr: 556729-4623
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom data- och informationsteknologi, såsom verksamhetsutveckling, projektledning, programutveckling, elektronikutveckling, systemutveckling och utbildning samt därmed förenlig ver ...
Norrköpings Alltjänst AB
Org.nr: 556541-3985
Bolaget skall bedriva teknisk isolering inom VVS och industri, plåttillverkning, hushållsnära tjänster, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Peking Fastighetsservice AB
Org.nr: 556927-8699
Hushållsnära tjänster, fastighetsservice, byggtjänster och därmed förenlig verksamhet. Konsultverksamhet inom området personlig utveckling och därmed förenlig verksamhet. Event och därmed förenlig verksamhet.
THAI HOME SERVICE HB
Org.nr: 969761-3983
Hemtjänst och hushållsnära tjänster.
Östgöta Elitstäd AB
Org.nr: 556918-6538
Bolaget skall utföra städning, saneringsarbeten och fönsterputsning ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall utföra hushållsnära tjänster och därmed förenlig verksamhet.Fastighetsskötseln.