Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hushållsnära tjänster i Lerum

Galant Städ i Lerum AB
Org.nr: 556777-7528
Bolaget ska bedriva städverksamhet och lokalvård, utföra hushållsnära tjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.
Haag i Lerum AB
Org.nr: 556913-9461
Aktiebolaget ska bedriva städverksamhet och lokalvård, utföra hushållsnära tjänster, äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.