Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hushållsnära tjänster i Kungsbacka

Ca SP Alltjänst AB
Org.nr: 559000-6325
Bolaget ska bedriva redovisning, tillhandahålla hushållsnära tjänster, trädgårdsskötsel och därmed förenlig verksamhet.
Effektivia Sweden AB
Org.nr: 556888-2806
Aktiebolaget ska bedriva redovisningsbyrå, tillhandahålla hushållsnära tjänster, import och handel med konfektion, konfektyr och presentartiklar och därmed förenlig verksamhet.
Polwork AB
Org.nr: 556896-9322
Ny- till och ombyggnationer på fastigheter, reparations- och underhållsarbeten på fastigheter, Hushållsnära tjänster och liknande tjänster samt handel med värdepapper.