Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hushållsnära tjänster i Halmstad

A & A Hemtjänst i Halland AB
Org.nr: 556766-2068
Bolaget ska bedriva hushållsnära tjänster och hemtjänst i enlighet med socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Genom ett helhetsåtagande i individens hemmiljö, hjälpa och stödja pers ...
Cammala fastighetsförvaltning AB
Org.nr: 556404-6935
a) Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning samt äga, förvalta och avyttra bostadsrättslägenheter, ägarlägenheter samt diverse fastigheter utomlands, b) bedriva handel med värdepapper, c) bedriva förvaltning och handel ...
CNS Consulting AB
Org.nr: 556895-5537
Byggverksamhet, försäljning, reparation och uthyrning av maskiner inom verksamhetsområdet byggnation, fastighets- förvaltning, hushållsnära tjänster och därmed förenlig verksamhet, samt handel med värdepapper.
Flitiga Liza AB
Org.nr: 556827-4020
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av hushållsnära tjänster samt lokalvård för såväl privat, företag och offentlig sektor. Allt inom städ samt därmed förenlig verksamhet. Trädgårdsskötsel. Hälso ...
Hallands Renare Bostad AB
Org.nr: 556928-7146
Hushållsnära tjänster och lokalvård.
Ilico Assistans HB
Org.nr: 969764-4434
Tillhandahållande av personlig assistans genom LSS samt därmed förenlig verksamhet samt hushållsnära tjänster.
J-D Städservice AB
Org.nr: 556836-1033
Bolaget skall bedriva hushållsnära tjänster, med tyngdpunkt på städning.
Jelia Care AB
Org.nr: 556819-8278
Föremålet för bolagetsverksamhet skall vara att tillhandahålla tjänster i form av assistans och stöd till funktionshindrade barn och vuxna, bedriva hemtjänst och älderomsorg, utföra hushållsnära tjänster och därmed fören ...
KZ Service & Städ AB
Org.nr: 556741-4973
Bolaget ska bedriva lokalvård, hushållsnära tjänster, handel samt konsultverksamhet inom ovanstående områden, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
miccis kläder i Halmstad AB
Org.nr: 556297-3767
Föremålet för bolagets verksamhet är verkställan av personlig assistans genom LSS'LASS, köp av administrativa tjänster för anställning och utbildning av personal, lönehantering, bokföring, schemaläggning, massage, rehabi ...
MNE Housekeeping AB
Org.nr: 559037-9813
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva städverksamhet samt hushållsnära tjänster och därmed förenlig verksamhet.
MOS - MUSIK o SÅNT HB
Org.nr: 969737-1343
Musikarrangör, musikskola och föredragshållare. Import av handelsvaror såsom kläder, bijouterier och musikinstrument från Kina. Hushållsnära tjänster.
Samuelsson Omsorg AB
Org.nr: 556826-7065
Företaget skall bedriva försäljning av omsorgtjänster, hushållsnära tjänster och konsulttjänster inom vård och omsorg.
Sannorlunda Lars Lindqvist AB
Org.nr: 556739-3045
Bolaget ska vara verksamt inom inredningsdesign och inrednings- tjänster, hushållsnära tjänster, administrativa servicetjänster åt företag, förvaltning av värdepapper, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Seniorjobb i Halland AB
Org.nr: 556788-8838
Föremålet för bolagets verksamhet är hushållsnära tjänster, personaluthyrning och därmed förenlig verksamhet.
Simperia AB
Org.nr: 556820-9125
Bolagets ska främst bedriva bedriva folkparksverksamhet, övriga nöjes- och fritidsverksamhet, partihandel med drycker samt tillhandahålla hushållsnära tjänster. Partihandel med elektronikkomponenter.
Svea Hemtjänst HB
Org.nr: 969773-1603
Bolagets föremål är att tillhandahålla insatser inom hemtjänst och äldreomsorg samt utföra hushållsnära tjänster och därmed förenlig verksamhet.
Söndrums Hushållstjänster AB
Org.nr: 556797-7730
Hushållsnära tjänster.
Trottabergs Städservice AB
Org.nr: 556864-4164
Bolaget ska erbjuda städning, trädgårdsskötsel och övriga hushållsnära tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Trottabergs Städservice EF
Org.nr: 769620-8409
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att erbjuda städ- och hushållsnära tjänster till privatpersoner och företag.