Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hushållsnära tjänster i Fellingsbro

Alltjänst i Fellingsbro AB
Org.nr: 556839-0446
Bolaget skall bedriva hushållsnära tjänster. Entreprenadverksamhet inom jordbruk, skogsbruk samt service och reparation av äldre industrimaskiner och därmed förenlig verksamhet. Handel med fastigheter, värdepapper och an ...
Ludwig Entreprenad & Reparationer AB
Org.nr: 556970-2714
Reperationer av trä & stålkonstruktioner. Nybyggnationer industri och privat. Entrepenad inom lantbruk, skogsbruk, trädgård, anläggning och vägarbeten. uthyrning av personal. Hushållsnära tjänster rot och rut (trädgårdst ...