Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hushållsnära tjänster i Bjärred

Anna Axelsson Psykosyntes AB
Org.nr: 556655-4142
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva samtals- terapi, fastighetskonsultationer, värdepappershandel, tillhanda- hålla hushållsnära tjänster samt därmed förenlig verksamhet.