Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hushållsnära tjänster i Arvika

Bernttek AB
Org.nr: 556890-5979
Bolaget ska bedriva tjänster inom skogsbruk, såsom manuell avverkning, röjning och plantering, inom jordbruk såsom växtodling, stängsling och avbytartjänst, inom hushållsnära tjänster såsom trädgårdsskötsel, städning, må ...
James Fielding AB
Org.nr: 556447-4483
Bolaget skall försälja och utföra hushållsnära tjänster till såväl företag som privatpersoner samt idka annan därmed förenlig verksamhet.