Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hundkurser i Järna

EPV Entreprenad AB
Org.nr: 556840-2878
Bolaget ska bedriva bygg-, mark och anläggningsentreprenader samt konsultverksamhet inom jakt, viltvård och hundkurser ävensom idka därmed förenlig verksamhet.