Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hunddagis i Falkenberg

Silverlyckans Hunddagis AB
Org.nr: 559002-2660
Bolaget ska bedriva hunddagis och kursverksamhet för hundägare samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets övergripande ändamål är att arbetsintegrera människor som har svårigheter att få och 'eller behålla ett arbete. Bol ...
Tassa in Hunddagis EF
Org.nr: 769626-6951
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva dagisverksamhet för hund & fungera som en arbetsträningsplats samt därmed förenlig verksamhet.