Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hovslageri i Spånga

Brandt's Hästskor AB
Org.nr: 556736-8633
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning av häst- & hovslagarutrustning samt hovslageri.