Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hotell i Sälen

Cafe Sjuan Mat & Pensionat KB
Org.nr: 969771-2256
Pensionat med café, restaurang, catering, event och försäljning av lokalproducerat livsmedel samt presenter (fat, porslin, glas).
Experium AB
Org.nr: 556662-2972
Bolaget skall bedriva aktivitets- och upplevelseverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Fjällis Restauranger i Sälen AB
Org.nr: 556261-0682
Bolaget skall bedriva restaurang- och hotellverksamhet samt konsultationer inom hotell- och restaurangbranschen turistverksamhet, handel med värdepapper, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Hotel Bügelhof i Sälen AB
Org.nr: 556221-5839
Bolaget skall bedriva hotell- och restaurangverksamhet ävensom äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Isälen Sälen AB
Org.nr: 556823-9411
Bolaget ska bedriva hotellverksamhet, bemanning, städverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Olarsgården Hotell & Restaurang AB
Org.nr: 556814-2243
Bolaget skall bedriva hotell och restaurangverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
SkiStar AB
Org.nr: 556093-6949
Bolaget skall självt eller genom annat bolag äga och driva fritidsanläggningar med huvudsaklig inriktning mot alpin skidåkning, bedriva resebyrå-, radio- och TV-verksamhet samt att äga och förvalta fast egendom och värde ...
Sälen Skilodge AB
Org.nr: 556813-6245
Bolaget skall bedriva skogsbruk och hushållsnära tjänster och därmed förenlig verksamhet.
Sälen Skilodge HB
Org.nr: 969694-2110
Driva pensionat, café och matservering, fiske- och presentbutik, konfektion och kroppsvård.
Tandådalens Wärdshus AB
Org.nr: 556491-9172
Bolaget skall bedriva restaurang-, catering- och konsultverksamhet inom mat- och restaurangbranschen, samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
TOPEJA AB
Org.nr: 556523-8341
Bolaget skall bedriva hotell- och restaurangrörelse samt därmed förenliga verksamheter och även bedriva försäljning av sportartiklar ävensom idka därmed förenliga verksamheter.
Värdshuset Gammelgården AB
Org.nr: 556294-9791
Bolaget skall bedriva hotell och restaurangverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Åsens Fjällgård HB
Org.nr: 969616-8237
Bolaget skall bedriva hotell- och restaurangverksamhet samt blomsterhandel och därmed förenlig verksamhet.