Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hörselhjälpmedel i Sundbyberg

Audionomerna & Hörsam AB
Org.nr: 556685-5655
Hörapparatutprovning och bemanning. Konsultering och rådgivning inom hörselvård, försäljning av hörselhjälpmedel, hörselskydd och sjukvårdsutrustning samt därmed förenlig verksamhet.