Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hörselhjälpmedel i Stockholm

Aktiv Hörsel Stockholm AB
Org.nr: 556880-5963
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av hörselhjälpmedel, konsultation där kring och därmed förenlig verksamhet.
Audium Norden AB
Org.nr: 556689-1213
Bolaget ska bedriva verksamhet med försäljning av medicinska apparater och instrument, akustiska apparater för personer med nedsatt hörsel, hörselhjälpmedel, hörselproteser, hörselskydd, delar och komponenter till ovan n ...
Bernafon AB
Org.nr: 556862-9736
Bolaget ska äga, förvalta samt driva handel med fast och lös egendom, företrädesvis inom produktområdet hörapparatur, lämna teknisk service och undervisning beträffande sådana produkter, försäljning och distribution av h ...
Oticon AB
Org.nr: 556044-3185
Bolaget skall äga, förvalta samt driva handel med fast och lös egendom, företrädesvis inom produktområdet hörapparatur, lämna teknisk service och undervisning beträffande sådan produkter, försäljning och distrbution av h ...