Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hörselhjälpmedel i Göteborg

Annema AB
Org.nr: 556444-0328
Bolaget skall bedriva handel och tillverkning av hörselhjälpmedel samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva konsultationer i företagsledning samt äga och förvalta värde- papper.
Cl Partner AB
Org.nr: 556918-0192
Bolaget ska bedriva handel, justering, rådgivning och uppgradering av hörselhjälpmedel och därmed förenlig verksamhet.