Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Homestyling i Bromma

12ans & Ubonér AB
Org.nr: 556825-4147
Bolaget ska bedriva om- och nybyggnation, entreprenad, specialiserad på tätskiktsarbeten i våtrum, plattsättning, bygg- och målerikonsultverksamhet, specialiserad på vård av äldre hus och målningsbeskrivningar, dekoratio ...
Vita smultron KB
Org.nr: 969777-0163
Kommanditbolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med att köpa in gamla möbler för att sedan renovera och måla om dem, tapetseras och sen säljas, samt bedriva butiksförsäljning och internetförsäljning av möbler. Ä ...