Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Homeopati i Norrköping

Lena Dagh
Org.nr: 651210-XXXX
Homeopati och därtill hörande verksamhet. Kurser i homeopati. Försäljning av kosttillskott och energimedel.
Nordiska Akademien för Klassisk Homeopati AB
Org.nr: 556449-8037
Bolaget skall informera om och idka utbildning i klassisk homeopati, ävensom utföra homeopatisk behandling. Bolaget skall även äga och förvalta travhästar och därmed förenlig verksamhet.