Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Homeopati i Bergsjö

Östlund Sport & Hälsocenter AB
Org.nr: 556690-3869
Bolaget ska bedriva friskvård, motions-, massage- och träningsverksamhet, rehab-träning, solarium, minigolf, zonterapi, homeopati, kiropraktik, medicinalbad, spa, servering samt idka därmed förenlig verksamhet.