Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Högtrycksspolning i Västerås

Em Sanering AB
Org.nr: 556562-4201
Bolaget skall bedriva städning, sanering och högtrycksspolning samt därmed förenlig verksamhet.
Xtream Clean högtrycksspolning AB
Org.nr: 556922-9338
Bolaget skall utföra högtrycksspolning av avloppsrör, fasader, tak, trottoarer. Kamerainspektioner av avloppsrör. Även ångrengöring av storkök, badrum.