Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Högtrycksspolning i Spånga

Stockholms Spol o Sug AB
Org.nr: 556376-1765
Bolaget skall utföra avloppsrensning, högtrycksspolning, sanerings-, trädgårds- och snöröjningsarbeten ävensom idka därmed förenlig verksamhet.