Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Högtrycksspolning i Solna

cityspol AB
Org.nr: 556936-6239
Högtrycksspolning och slamsugning av dag och spillvatten.
Miljöentreprenad i Stockholm AB
Org.nr: 556664-7862
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper, utföra högtrycksspolning och läcksökning av avloppssystem samt bedriva allmän fastighetsskötsel ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Solna Högtrycksspolning AB
Org.nr: 556229-5658
Bolaget skall utföra högtrycksspolning och läcksökning av avloppssystem samt bedriva allmän fastighetsskötsel, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.