Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Högtrycksspolning i Skärhamn

Torbjörn Karlssons Entreprenad AB
Org.nr: 556749-0791
Föremålet för bolagets verksamhet är entreprenad, såsom gods- transport, vägunderhåll, grävning, dikning, schaktning, slam- sugning, högtrycksspolning, skogsröjning, kranlyft, grönyte- entreprenad samt därmed förenlig ve ...