Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Högtrycksspolning i Norrköping

JHS i Jönköping AB
Org.nr: 556957-3206
Bolagets verksamhet ska vara allt inom fastighetsservice främst högtrycksspolning samt äga och förvalta lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Norrköpings högtrycksspolning AB
Org.nr: 556778-3716
Bolagets verksamhet ska vara allt inom fastighetsservice främst högtrycksspolning samt äga och förvalta lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.