Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Högtrycksspolning i Nacka

SPOLIA AB
Org.nr: 556887-6253
Bolaget skall bedriva underhåll, kontroll och reparation av rörsystem samt högtrycksspolning och läcksökning av avloppssystem samt bedriva allmän fastighetsskötsel, även som idka därmed förenlig verksamhet.